2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Üniversitemiz Senatosunun 31/3/2022 tarihli ve 2022/63 sayılı oturumunda kabul edilen 2022-2023 Akademik yılı takvimleri aşağıda yer almaktadır.


-- Lisansüstü Akademik Takvimi

-- Önlisans - Lisans Akademik Takvimi

-- Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi

-- İlahiyat İLİTAM (Uzaktan Eğitim) Programı Akademik Takvimi