Rektör Profesör Doktor Mutlu Türkmen

Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Uçurum
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül

Dekan Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Sedat Maden
Dekan İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Tevhit Ayengin
Dekan Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan
Dekan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Rafet Metin
Dekan Mühendislik Fakültesi Profesör Doktor Metin Uçurum
Dekan Vekili Sanat ve Tasarım Fakültesi Profesör Doktor Mahir Kadakal
Dekan Vekili Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül
Dekan Spor Bilimleri Fakültesi Profesör Doktor Çetin Yaman
Enstitü Müdürü Lisansüstü Eğitim Doçent Doktor Fatih Gürbüz
Dekan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Vecihi Aksakal

Yüksekokul Müdürü Adalet Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Mustafa Albayrak
Yüksekokul Müdürü Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Fatih Demir
Yüksekokul Müdürü Demirözü Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Yaşar Erdoğan
Yüksekokul Müdürü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl
Yüksekokul Müdürü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ceyhan
Yüksekokul Müdürü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Doktor Murat Çolak

Üye İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Abdulkadir Yılmaz
Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Cem Kahya
Üye Spor Bilimleri Fakültesi Doçent Doktor Murat Kul
Üye Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Ömer Can
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Doçent Doktor Bülent Bayraktar
Üye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce
Üye İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İlhan Karaca

Üye Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kürşad Kara
Üye Sanat ve Tasarım Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım

Raportör Genel Sekreter Nazmi Karabulut