Profesör Doktor Ali Savaş Bülbül

"New records of microfungi from Turkey Bartin Province", Bülbül as, Huseyin e, Mycotaxon, 2013

"Microfungi of Forest Ecosystems in Bartın Province I", Bülbül Ali Savaş, Hüseyin Elsad, Selçuk Faruk, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014

"Effects of Different Pre-Treatments on Wild Safflower (Carthamus spp.) Seed Germination", Yusuf Arslan, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Ali Savaş Bülbül, Safure Güler, Asiye Subaşı, İlhan Subaşı, Dursun Katar, Biyolojik Bilimleri Araştırma Dergisi, 2018

"PHYSICAL MORPHOLOGICAL PROPERTIES AND RAMAN SPECTROSCOPY OF CHESTNUT BLIGHT DISEASED CASTANEA SATIVA MILL WOOD", Gökhan Gündüz, Mehmet Akyüz, Deniz Aydemir, Barbaros Yaman, Ali Savaş Bülbül, Mehmet Ali Oral, Nejla Asık, Surhay Allahverdiyev, Cerne Universidade Feferal de Lavras, 2016

"Seed micromorphology of Acanthophyllum C.A.Mey. (Caryophyllaceae) Genus inTurkey", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017

"Monitoring of pollen micromorphology of Acanthophyllum C A Mey Caryophyllaceae genus from central Anatolian Turkey", Ali Savaş Bülbül, Kader Varlık, Journal of Applied Biological Sciences, 2016

"The connection of fungal diseases of Pinus sylvestris with forest characteristics in Turkey", Karadağ Metin, Argun Nihal, Bülbül Ali s, Hüseyin, Elsad, Mycopathologıa, 2009

"Second record of Ramularia hypericicola collected in Turkey on a new host", Faruk Selçuk, Elsad Hüseyin, Ali S. Bülbül, Mycotaxon, 2012

"Hüseyin gazi dağı Ankara Florası", Bülbül Ali s, Aytaç Zeki, ot Sistematik Botanik Dergisi, 2010

"Türkiye Florasındaki Yabani Carthamus L Türleri ve Aspir C tinctorius L Islahında Değerlendirme Olanakları", Arslan Yusuf, Katar Duran, Güneylioğlu Hümeyra, Subaşı İlhan, Şahin Bilal, Bülbül Ali Savaş, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2010

"INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIBIOFILM EFFECTS OF Ginkgo bilobaL.", Ali Savaş Bülbül, Yusuf Ceylan, Funda Karakaya, Birgütay Şahin, Elifnur Kurt, Mehmet Faruk Tarakçı, Research Journal of Biologysciences, 2020

"The rediscovery of Silene surculosa Hub.-Mor. endemic for Turkey", Metin Armağan, Ali Savaş Bülbül, Biological Diversity And Conservation, 2017

"Pollen Morphology of an Endangered Endemic Anatolian Species Noccaea aghrica P H Davis Kit Tan M Firat Özüdoğru Brassicaceae", Ali Savaş Bülbül, Mehmet Fırat, Burcu Tarıkahyaoğlu Hacıoğlu, Hacettepe Journal of Biology And Chemistry, 2016

"Kırşehir Atmosferi Mantar Sporları Konsantrasyonu ve Meteorolojik Faktörlerin Etkisi", Bülbül Ali Savaş, Çeter Talip, Hüseyin Elsad, Allergy, Asthma & Immunology, 2011

"FRUITS, SEEDS AND POLLEN MORPHOLOGY OF ALYSSUM L.(BRASSICACEAE) AND THEIR TAXONOMIC VALUE", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık, Adnan Arslan, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Some notes on Micromycetes from Turkey", Hüseyin e, Bülbül Ali s, Akgül h, Pakistan Journal of Botany, 2009

"Investigation of airborne pollen grains in Kırşehir", Bülbül Ali Savaş, Pehlivan Sevil, Allergy, Asthma & Immunology, 2013

"TAXONOMIC IMPLICATION OF TRICHOMES ON SILICULES IN ALYSSUM L. (BRASSICACEAE) SPECIES IN TURKEY", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

"Antimicrobial Investigation of CuO and ZnO Nanoparticles Prepared by a RapidCombustion Method", Recep Taş, Yusuf Ceylan, Ali Savaş Bülbül, Orhan Uzun, Abdullah Cahit Karaoğlanlı, r Shashanka, y Kamacı, Physical Chemistry Research, 2019

"Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Döneminde Aspir Carthamus tinctorius L Çeşitlerinin Tuza Toleransının Belirlenmesi", Arslan y, Katar d, Güler s, Subaş İ., Bülbül, a, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 2012

"Determination of Ontogenetic Variability Of Essential Oil Content and Components in Summer Savory Satureja hortensis L in Ankara Ecological Conditions", Katar d, Arslan y, Subaşı i, Bülbül, A., Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2011

"Cephalaria syriaca (L.) Investigation of Antimicrobial, Antibiofilm, Antioxidant Potential and Seed Morphology", Ali Savaş Bülbül, Yusuf Ceylan, Esra Atalan, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

"New records of microfungal genera from Mt Strandzha in Bulgaria South Eastern Europe II", Hüseyin Elsad, Selçuk Faruk, Bülbül Ali s, Mycologia Balcania, 2011

"ANTIBACTERIAL, ANTIFUNGAL, ANTIBIOFILM AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SOME ENDEMIC PLANTS IN ANATOLIAN FLORA", Ali Savaş Bülbül, Yusuf Ceylan, Metin Armağan, Vedat Tozyılmaz, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

"POLLEN AND SEED MORPHOLOGY OF CRAMBE SPECIES OF TURKEY", Ali Savaş Bülbül, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı, Journal of Anımal And Plant Scıences, 2017

"Investigation of antimicrobial, antibiofilm, antioxidant potential and seed morphology of Camelina sativa (L.) Crantz.", Ali Savaş Bülbül, Kevser Betül Ceylan, Hatice Ülgen, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2020

"Effects of different BAP and NAA concentrations on micropropagation of Crambe orientalis L. var. orientalis L.,", Yusuf Ceylan, Fethi Ahmet Özdemir, Ali Savaş Bülbül, Japs, 2017

"Biogenic silver nanoparticles synthesized via Mimusops elengi fruit extract, a study on antibiofilm, antibacterial, and anticancer activities", Nesrin Korkmaz, Yusuf Ceylan, Ahmet Karadağ, Ali Savaş Bülbül, Fatih Şen, Attia Hamid, Muhammad Nauman Aftab, Özge Çevik, Journal of Drug Delivery Science And Technology, 2020

"The effect of Kombucha Fermentation on Chestnut Cancer Factor (Cryphonectria parasitica (Murrill) E.M Barr).", Ali Savaş Bülbül, Kevser Betül Ceylan, Esra Atalan, Hatice Ülgen, Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, 2018

"Phylogenetic position and taxonomic assignment of Thlaspi aghricum P.H.Davis K.Tan (Brassicaceae)", Mehmet Fırat, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Ali Savaş Bülbül, Barış Özdoğru, İhsan Ali Alshehbaz, Klaus Mummenhoff, Phytotaxa, 2014

"Biogenic silver nanoparticles synthesized from Rhododendronponticum and their antibacterial, antibiofilm and cytotoxic activities", Nesrin Korkmaz, Yusuf Ceylan, Ahmet Karadağ, Ali Savaş Bülbül, Fatih Şen, Muhammad Nauman Aftab, Suna Saygılı, Journal of Pharmaceutıcal And Bıomedıcal Analysıs, 2020

"New records of microfungi from Mt Strandzha in Turkey South Eastern Europe", Bülbül Ali s, Selçuk Faruk, Hüseyin Elsad, Mycologia Balcanica, 2011

"Comparative Anatomical Studies on Some Species of Carthamus L. in Turkey", Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Ali Savaş Bülbül, Canan Yağcı Tüzün, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Biogenic nano silver: Synthesis, characterization, antibacterial, antibiofilms, and enzymatic activity", Nesrin Korkmaz, Yusuf Ceylan, Ahmet Karadağ, Ali Savaş Bülbül, Fatih Şen, Parham Taslimi, Advanced Powder Technology, 2020

"Pollen morphology of Carthamus L Species in Anatolian Flora", Bülbül A.s., Tarıkahya Hacıoğlu B., Arslan Y., Subaşı İ., Plant Systematıcs And Evolutıon, 2013

"Achene morphology of Turkish Carthamus species", Hacıoğlu Burcu Tarıkahya, Arslan Yusuf, Subaşı İlhan, Katar, Duran Bülbül, Ali Savaş Çeter, Talip, Australian Journal of Crop Science, 2012

"Investigation of Antibacterial and Antifungal Properties of Acanthophyllum acerosum and Acanthophyllum microcephalum", Ali Savaş Bülbül, Yusuf Ceylan, Metin Armağan, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2018

"A new Species of Cylindrosporium", Bülbül Ali Savaş, Mycotaxon, 2007

"Seed morphology of eight Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık (19.06.2018-23.06.2018), Internatıonal Ecology 2018 Symposıum, 2018

"Türkiye de Yayılış Gösteren Acanthophyllum C A Mey Caryophyllaceae TürlerininPolen Morfolojis", Ali Savaş Bülbül, Kader Varlık (26.12.2016-29.12.2016), Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 2016

"Microfungi of forest ecosystems in Bartin Province I", Bülbül. Ali Savaş, Hüseyin. Elsad, Selçuk. Faruk (24.10.2013-26.10.2013), International Caucasian Forestry Symposium, 2013

"Green synthesis of Rhododendron ponticum and its antibacterial and antibiofilm activity", Nesrin Korkmaz, Yusuf Ceylan, Ahmet Karadağ, Ali Savaş Bülbül, (28.06.2019-29.06.2019), 2nd International Eurasian Conference Onbiological And Chemical Sciences(eurasianbiochem 2019), 2019

"Morphological Studies on Trichomes of Alyssum (Brassicaceae) in Turkey", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık, (19.06.2018-23.06.2018), Internatıonal Ecology 2018 Symposıum, 2018

"Farklı TDZ Konsantrasyonlarının Scutellaria orientalis in In Vitro Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Fethi Ahmet Özdemir, Mehmet Uğur Yıldırım, Ali Savaş Bülbül, Murat Kürşat, (23.06.2014-27.06.2014), 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2014

"Comparative vegetative anatomy of some Carthamus L. (Asteraceae) species grown in Turkey", Ali Savaş Bülbül, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı, (03.04.2017-05.04.2017), Bews 2017, 2017

"Pollen and Seed Morphology of Silene surculosa (Caryophyllaceae) in Turkey", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Kader Varlık (11.05.2017-13.05.2017), International Symposium Ecology 2017, 2017

"Pollen Morphology Turkish Endemic Noccaea eigii Noccaea meyeri Noccaeatriangularis Brassicaceae Species", Ali Savaş Bülbül, Kurtuluş Özgişi, Kader Varlık, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu (05.11.2016-07.11.2016), Apas 2016, 2016

"Antibacterial Effects of Alyssum L. Against Some Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria", Ali Savaş Bülbül, Tozyılmaz Vedat, (11.05.2018-13.05.2018), International Symposium Ecology, 2018

"Fungal Spores in Bartın Town Atmosphere", Ali Savaş Bülbül, Kader Varlık (11.05.2017-13.05.2017), International Symposium Ecology 2017, 2017

"Taxonomic notes on the Thlaspi aghricum P H Davis Kit Tan Brassicaceae", Fırat Mehmet, Özüdoğru Barış, Tarıkahya Burcu, Bülbül Ali S. (01.07.2013-05.07.2013), Plant Life of South West Asia 8, 2013

"Anadolu Florasındaki Crambe Cinsine Ait Bazı Türlerin Tohum Morfolojisi", Ali Savaş Bülbül, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Yusuf Arslan, Fethi Ahmet Özdemir, İlhan Subaşı, Sevil Pehlivan (23.06.2014-27.06.2014), 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2014

"Bartın İli Orman Ekosistemi Mikrofungusları", Ali Savaş Bülbül, Hüseyin Elşad (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014

"Anadolu Florasındaki Crambe Cinsine Ait Bazı Türlerin Polen Morfolojisi", Ali Savaş Bülbül, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014

"Pollen micromorphology of three Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey.", Ali Savaş Bülbül, Yusuf Ceylan, Yusuf Arslan, Adnan Arslan, Vedat Tozyılmaz, (07.10.2018-09.10.2018), 2nd Aerobiology And Palynology Symposium (apas2018), 2018

"Kırşehir Şehir Atmosferinde Mantar Sporları", Bülbül Ali Savaş, Hüseyin Elşad, Pehlivan Sevil (05.05.2011-07.05.2011), Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011

"Comparative vegetative anatomy of some Carthamus L. (Asteraceae) species grown in Turkey", Yusuf Arslan, Ali Savaş Bülbül, Canan Yağcı Tüzün, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, İlhan Subaşı, (03.04.2017-05.04.2017), International Symposium on Biodiversity And Edible Wild Species (bews2017), 2017

"Investigation of Kombucha Tea by Phytopathological Study", Ali Savaş Bülbül, Kevser Betül Ceylan, Esra Atalan, Hatice Ülgen (11.05.2019-13.05.2019), International Symposium Ecology, 2019

"Tehlike Altındaki Endemik Noccaea aghrica (P.H.Davis Kit Tan) M.Fırat Özüdoğru (Brassicaceae) Türünün Polen Morfolojisi", Ali Savaş Bülbül, Mehmet Fırat, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, (06.05.2015-09.06.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Bartın İli Atmosferindeki Önemli Alerjenler", Ali Savaş Bülbül, (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016

"Anadolu Florasındaki Rhaponticum Hill. (Compositae) Cinsine ait Türlerin Polen Mikromorfolojilerinin Araştırılması", Ali Savaş Bülbül, Mehmet Fırat, Yusuf Ceylan, Elif Ezgi Ayvat (06.05.2015-06.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Kırşehir İli Atmosferindeki Polenlerin Araştırılması", Bülbül Ali Savaş, Pehlivan Sevil, Hüseyin Elşad (04.10.2011-07.10.2011), X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2011

"Anadolu Doğal Florasında Bulunan Carthamus L. Cinsine Ait Yabani Türlerin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma", Yusuf Arslan, Burcu Tarıkahya Hacıoğlu, Ali Savaş Bülbül, İlhan Subaşı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014

"Pollen Morphology of Eight Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey", Ali Savaş Bülbül, Metin Armağan, Vedat Tozyılmaz, Kader Varlık (19.06.2018-23.06.2018), Internatıonal Ecology 2018 Symposıum, 2018

"Aspir Carthamus tinctorius L un polenlerinin araştırılması", Bülbül Ali Savaş (02.05.2013-04.05.2013), Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2013

"Kırşehir Atmosferindeki Önemli Alerjenler", Bülbül Ali Savaş, Hüseyin Elşad (03.05.2012-05.05.2012), XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2012

"Genel Biyoloji Laboratuvarı ı", Lisans, Türkçe, 2

"Yüksek Lisans Uzmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Biyoloji ı", Lisans, Türkçe, 4

"Genel Biyoloji Laboratuvarı ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Bilgisayar Bilimleri ı", Lisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgisayar Bilimleri ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Bitki Embriyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Biyoloji ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Bitirme Projesi", Lisans, Türkçe, 4

"Palinoloji", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı ı", Lisans, Türkçe, 3

"Temel Mikrobiyoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Seminer", Lisans, Türkçe, 1

"Yüksek Lisans Danışmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Yüksek Lisans Seminer", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bitki Doku Kültürü", Lisans, Türkçe, 2

"Moleküler Mikrobiyoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Bitki Genetiği", Lisans, Türkçe, 2

"Ekoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü"

"Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü", Araştırma Görevlisi, 2002-2005, Diğer

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Konrtol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü", Biyolog, 2005-2007, Diğer

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü", Biyolog, 2007-2011, Diğer

"Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Türkiye’nin Crambe L. (Brassicaceae) Türlerinin Revizyonu ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenerek Tarıma Uygun Türlerin Belirlenmesi", Doçent, Bartın Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 06.05.2013-01.01.2017

"Gümüş ve Çinko Nanopartiküllerinin Defne Özü İle Biyosentezi Ve Fotokatalitik Özelliklerinin Araştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.04.2018-30.10.2019, 9.420, 51 TÜRK LİRASI

"Bartın ili merkezindeki orman ağaç ve çalılarının mikrofungusları", Doçent, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.04.2013-05.05.2018 TÜRK LİRASI

"TÜRKİYENİN CRAMBE TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YAĞ İÇERİĞİNİN VE YAĞ ASİTİ KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENEREK TARIMA UYGUN TÜRLERİN BELİRLENMESİ", Yürütücü, 0, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2012-01.05.2015, 40000 TÜRK LİRASI

"2-Amino-1-Butanol Ligandı İçeren Disiyanidogümüş(L) Ve TetrasiyanidonikelatKomplekslerin Sentezi, Karekterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi", Öğretim Görevlisi, Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.01.2019-31.12.2019, 19.051, 49 TÜRK LİRASI

"Türkiye’De Yayılış Gösteren Acanthophyllum C. A. Mey. ( Caryophyllaceae) Türlerinin Polen Ve Tohum Morfolojisi", Doçent, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 08.09.2017-06.12.2018, 4500 TÜRK LİRASI

"Anadolu Florasına Ait Bazı Endemik Türlerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Vedat Tozyılmaz

"Türkiye'de Yetiştirilen Ketencik Bitkisinin [camelina Sativa (l.) Crantz] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Hatice Ülgen

"Kahramanmaraş İlindeki Bazı Acantholimon Boiss. ve Salvia L. Türlerinin Metanol Ekstraktlarının Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm, Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Maşide Temiz Bostancı

"Zingeronun Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm, Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi ve Mcf-7 İle Huvec Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksisitesinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Hazal Çobur

"Kahramanmaraş İli Florasına Ait Bazı Endemik ve Tıbbi Öneme Sahip Bitkilerin İn-vitro Ortamında Antibiyofilm, Antikanser, Antioksidan ve Antimikrobiyel Aktivitelerin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Seda Başkan

"Türkiye'de Yetiştirilen Pelemir Bitkisinin [cephalaria Syriaca (l.)] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Esra Atalan

"Bartın İline Ait Tıbbi Öneme Sahip Bazı Bitki Türlerinden Yeşil Sentez Yöntemi İle Elde Edilen Nanomalzemelerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Birgütay Şahin

"Türkiye'de Yayılış Gösteren Acanthophyllum C. A. Mey (caryophyllaceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi", Yüksek Lisans, Kader Varlık

"Helichrysum Chionophilum Ekstratı Kullanılarak Hazırlanan Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal, Antibiyofilm ve Antioksidan Aktivitelerinin Hazırlanması.", Yüksek Lisans, Melike Tuğba Demir

"Türkiye Eremogone Fenzl(caryophyllaceae) Cinsinin Polen, Tohum Morfolojisi ve Moleküler Filogenisi", Doktora, Kader Varlık

"Anadolu Florasına Ait Bazı Alyssum L. Türlerinin Polen, Tohum, Meyve Morfolojileri ve Antimikrobiyal, Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Adnan Arslan

"Crambe Orientalis L. Var Orientalis l.' in Mikro Üretimi Üzerine Farklı Bap ve Naa Konsantrasyonlarının Etkileri", Yüksek Lisans, Yusuf Ceylan

"Doğu Akdeniz Florasına Ait Bazı Endemik ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Biyolojik Aktivitelerinin İn-vitro Koşullarda Antibiyofilm,antimikrobiyal,antikanser ve Antioksidan İçeriklerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, İrem Yılmaz

"Yeşil Sentez Yöntemiyle Alyssum Filiforme Nyar. ve Phlomis Linearis Boıss. et Bal. Endemik Bitkileri Kullanılarak Kimyasal Bileşenlerin Tespiti, Gümüş Nanopartikül Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal, Antibiyofilm, Antioksidan, Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması", Yüksek Lisans, İlayda Orçan

"Yeşil Sentez Yöntemiyle Ruscus Aculeatus L. Bitkisi Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi ve Antibiyofilm, Antimikrobiyal, Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Funda Karakaya

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Profesör Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2019 Doçent Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2012 Yardımcı Doçent Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bartın Üniversitesi
2005 - 2011 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (dr), Gazi Üniversitesi
2001 - 2004 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
1996 - 2000 Lisans Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi