Profesör Doktor Ümmügülsüm Erdoğan

"Organik ve Konvansiyonel Gıdalarda Besinsel ve Duyusal Kalite", Ümmügülsüm Erdoğan, Rabia Talay, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2019

"Qunce A üzerine aşılı bazı armut çeşitlerinin İspir Yukrı çoruh Havzası koşullarındaki verim ve gelişme durumlarının belirlenmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Ertürk, Muharrem Güleryüz, Bahçe, 2009

"Investigation of the Possible Use of Black Cumin Nigella sativa L Essential Oil on Butter Stability", Songül Çakmakçı, Engin Gündoğdu, Elif Dağdemir, Ümmügülsüm Erdoğan, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2014

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017

"Role of Inoculation with Multi trait Rhizobacteria on Strawberry Fragaria ananassa under Water Deficit Stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyari, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"İnsan beslenmesinde konvansiyonel meyve sebzerlerin taşıdığı riskler", Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz Yüksel, Akademik Gıda, 2009

"Some Physical Properties of Dry Mulberries Morus alba L", Ümmügülsüm Erdoğan, Muzaffer İpek, Cevat Aydın, Lütfi Pırlak, Arab Gulf Journal of Scıentıfıc Research, 2012

"Comparative antibacterial activities and chemical composition of some plants oil against Salmonella enteritidis", Neslihan Dikbaş, Eyüp Bağcı, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Hakan Özer, Ebru Mete, Ümmügülsüm Erdoğan, Research on Crops, 2010

"Mutual Interaction Between Phenolic Compounds and Intestinal Bacteria-Fenolik Bileşenler ve Bağırsak Bakterileri Arasında Karşılıklı Etkileşim", Ümmügülsüm Erdoğan, Rabia Talay, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"Morphological Characterization of Several Morus Species from Turkey", Mehmet Güneş, Yaşar Akça, Nurgül Fetiye Türemiş, Mürüvvet Ilgın, Ümmügülsüm Erdoğan, Sedat Serçe, Mustafa Özgen, Gökhan Kızılcı, Hort. Environ. Biotechnol, 2009

"The effect of plant growth promoting rhizobacteria on barley seedling growth nutrient uptake some soil properties and bacterial counts", Ramazan Çakmakçı, Mesude Figen Yeşildağ, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture And Forestry, 2007

"Ülkemizde dut Morus spp üretimi ve değerlendirilmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, Alatarım, 2005

"The influence of plant growth promoting rhizobacteria on growth and enzyme activities in wheat and spinach plants", Ramazan Çakmakçı, Mustafa Erat, Ümmügülsüm Erdoğan, Mesude Figen Yeşildağ, Journal of Plant Nutrıtıon And Soıl Scıence, 2007

"Pollen analysis of honeys from the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Çoruh Vadisi nin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Nurgül Kıtır Şen, Şefik Tüfenkci, Fadime Ateş, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Pomological features nutritional quality polphenol content ecotype forms of rasberries Rubus idaeus L", İlhami Gülçin, Fevzi Topal, Ramazan Çakmakçı, Ahmet Ceyhan Gören, Ümmügülsüm Erdoğan, Mine Birsel, Journal of Food Scıence, 2011

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Varmazyari Atefeh, Arjumend Tuba, Wulfenia, 2015

"DIFFERENT LAND USE INFLUENCES ON AMINO ACID,ORGANIC ACID, HORMONE AND MINERAL NUTRIENTCONTENTS OF DRY BEANS", Ümmügülsüm Erdoğan, Nurgül Kıtır Şen, Adem Güneş, Metin Turan, Ertan Yıldırım, Mehmet Rüştü Karaman, Sinem Taşçı, Negar Ebrahim Pour Mokhtari, Ekrem Özlü, Gülay Fırıldak, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

"Determination of pollen quality and quantity in mulberry Morus alba L", Ümmügülsüm Erdoğan, Pakistan Journal of Botany, 2015

"Çoruh Vadisinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, İbrahim Bolat, Bahçe, 2002

"Türkiye’de Organik Bağcılığın Son Durumu ve Gelişme Olanakları", Murat Akkurt, Ümmügülsüm Erdoğan, İrem Mutlu Şenses, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"A Field Survey of Promising Mulberry (Morus spp.) Genotypes fromTurkey", Nurgül Fetiye Türemiş, Lütfi Pırlak, Ahmet Eşitken, Ümmügülsüm Erdoğan, Aytaç Tümer, Burhanettin Irmak, Ayşegül Burgut, Erwerbs-obstbau, 2017

"Enzyme activities and growth promotion of spinach by IAA producing plant growth promoting rhizobacteria", Ramazan Çakmakçı, Mustafa Erat, Ümmügülsüm Erdoğan, Fikrettin Şahin, Belinda Oral, The Journal of Horticultural Science Biotechnology, 2009

"Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Türkiye’de Üretim Miktarı ve Değerlendirilmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Ayşegül Yavuz, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"Sürdürülebilir gençlik için meyve tüketiminin önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, (04.10.2011-08.10.2011), Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2011

"Kuraklık Stresi Altındaki Çileklerin Verim ve Gelişmesi Üzerine Rizobakterilerin Etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Varmazyari Atafeh, (01.09.2015-04.09.2015), Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 2015

"The Effect of Hydrocolloids on Texture of Fruit Pestils", Ümmügülsüm Erdoğan, Rabia Talay, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Çoruh Havzasının ekonomik öneme sahip tıbbi ve baharat bitkileri potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Production and Evaluation of Mulberry in Çoruh Valley", Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası ‘avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, 2018

"Usage Areas of Wild fruits Grown in Manisa Province", Ümmügülsüm Erdoğan, Nihan Erdoğ, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Yukarı Çoruh havzasında bal arısı Apis mellifera l için önemli olan bitki türlerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Flowers of Coruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Sergi, 2018

"Muğla İli Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen ve Tedavi Amaçlı Kullanılan Yabani Bitkiler", Ümmügülsüm Erdoğan, Esra Karaca, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Kırsal kalkınma için AB projesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Nurgül Fetiye Türemiş, Ayhan Yıldırım, Edı Defrancesco, (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararsı Katılımlı I.ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Effects of Biological Fertilizers on The Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkçi (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Determination of suitable planting times and varieties of strawberry cultivars for upper Çoruh Valley conditions", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposıum, 2009

"Çoruh Vadisinde odun dışı orman ürünlerinin botanik turizmindeki önemi", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), Iıı. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

"Selection of mulberries for suitable dried ın Çoruh valley", Lütfi Pırlak, Ümmügülsüm Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Çoruh vadisinde yetiştirilen elma çeşitlerinin döllenme biyolojilerinin incelenmesi", Erdoğan Ümmügülsüm (02.09.1997-05.09.1997), Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 1997

"Elektromanyetik radyasyonun bal arıları Apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Çoruh Vadisinde Kırsal Kalkınma için Organik Meyvecilik", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Yukarı Çoruh Vadisi nde yetiştirilen dutların fenojik ve pomolojik özelliklerin belirlenmesi", Erdoğan Ümmügülsüm (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Otlak ayrığında Agropyron cristatum su stresini hafifletmede bazı mikroorganizma esaslı sıvı biyolojik gübrelerin rolü", Ramazan Çakmakçı, Mehmet Kerim Güllap, Ümmügülsüm Erdoğan, Mustafa Erat, Ali Koç, (03.06.2013-07.06.2013), 6.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"İspir in Meyvecilik Potansiyeli ve Alternatif Yetiştiricilik Önerileri", Nurgül Fetiye Türemiş, Ümmügülsüm Erdoğan, (03.04.2009-04.04.2009), International Workshop on Defining Alternative Products, 2009

"Çoruh havzasında bazı uçucu yağ bitkilerinin tanımlanması çimlendirilmesi ve adaptasyonu", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Şaban Kordalı, (05.09.2005-09.09.1997), Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 1997

"Çoruh Vadisinde örtü altı yetiştiriciliğine uygun çilek çeşitlerinin ve dikim zamanlarının belirlenmesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"The Current Situation and Development Opportunities of Organic Viticulture in Turkey", Murat Akkurt, Ümmügülsüm Erdoğan, İrem Mutlum Şenses, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"İspir ve Pazaryolu ndaki büyük zenginlik Dut", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, Yaşar Ertürk (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Yukarı Çoruh Havzasında yaygın olarak bulunan ballı bitkiler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Meslek Yüksekokullarının Bölge Halkının Eğitimine Katkısı İspir Hamza Polat MYO Örneği", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ayhan Yıldırım, (25.05.2011-27.05.2011), 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"Işgın (Rheum ribes L.) bitkisinin ülkemizde değerlendirilme şekilleri ve ışgın turşusunun bazı kimyasal özellikleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Merve Kocaman (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Ser, 2018

"Bitki gelişmesini teşvik edici rizobakteri kullanımındaki son gelişmeler Organik tarım perspektif ve uygulamaları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Çoruh Vadisinde gıda ve gıda katkı amaçlı kullanılabilen bitkisel kaynaklar", Songül Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Çoruh Vadisinde yabani ahududu rizosfer topraklarında heterotrof azot fikseri bakteri çeşitliliği", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Fikrettin Şahin, Oral Belinda (08.10.2008-10.10.2008), 4.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2008

"Bayburt İli Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen ve Tedavi Amaçlı Kullanılan Yabani Bitkiler", Ümmügülsüm Erdoğan, Esra Karaca, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Çoruh Vadisinin yabani meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Yukarı Çoruh Havzasında Ballarda Polen Analizi Yöntemi ile Bal Arılarının Apis mellifera L Tercih Ettikleri Meyve Sebze Türlerinin Tespiti", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Opportunıtıes on organıc and alternatıve farms ın Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-29.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"Dut Morus spp çeliklerinin köklendirilmesi üzerine araştırma", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, Ramazan Çakmakçı, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Determination of the biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecolgy 2018, 2018

"Research on essentıal oılcontent and components of wıld ecotype orıganum acutıdens ın dıfferent ecologıes of the İspır regıon", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ebru Mete, (25.09.2009-29.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"Karadut tohumlarının Morus nigra çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Economically important plants which have been used for various purposes of the İspir region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.10.2013-26.10.2013), The 2nd International Symposium On“traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2013

"Organic Farming and Sustainable Rural Development Çoruh Valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), Ifoam Organic World Congress, 2014

"İspir de çiftçi ağırlıklı bir AB projesi", Ümmügülsüm Erdoğan, Nurgül Fetiye Türemiş, Fahri Yavuz, Ayhan Yıldırım, Defrancesco Edi, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi nin biyolojik çeşitliliği ve ekoturizm olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Su Kısıtı Durumunda Çileklere Fragaria ananassa Rizobakteri Uygulamanın Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyari, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), V.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Mikroorganizma esaslı sıvı biyolojik gübrelerin asmada gelişme yaprak klorofil ve besin elementi içeriğine etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Ateş Fadime, (03.06.2013-07.06.2013), 6.ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Bazı kimyasal maddelerin elmada polen çimlenmesi ve polen tüpü uzunluğuna etkileri", İbrahim Bolat, Ümmügülsüm Erdoğan, (02.09.1997-05.09.1997), Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 1997

"Çoruh Vadisinde Origanum acutidens populasyonlarının uçucu yağ kompozisyonu ve oranlarındaki varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"Variation of essential oil yield and composition of Satureja spicigera c koch boıss aerial parts during different stages of plant growth", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (17.04.2013-20.04.2013), 1st Mediterranean Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Çileklerde Fragaria ananassa L Enzim Aktivitesi ve Gelişme Üzerine Rizobakteriler ve Kuraklığın Etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atife Varmazyari, Arjumend Tuba (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Traditional Turkish Taste Dried Mulberry", Ümmügülsüm Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), 3rd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"MM106 anacı üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin Yukarı Çoruh Havzası koşullarında gelişim performanslarının değerlendirilmesi", Sezai Ercişli, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Ertürk, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Erdogan Y R Çakmakcı Ü Erdoğan 2016 Pollen analysis of honeys from the Çoruh valley Turkey 13th Asian Apicultural Association Conference 24 26 April Jeddah Kingdom of Saudi Arabia BP P 195", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Organik sebze meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Bitki gelişiminin teşvik edici bakteri ve gübre uygulamalarının buğday ve arpa gelişme ve verim üzerine etkisi", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Taşkın Öztaş, Medine Güllüce, Fikrettin Şahin, (08.10.2008-10.10.2008), 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2008

"An investigation on selection of table mulberry Morus alba l types in Çoruh Valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Lütfi Pırlak, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposıum, 2009

"Current Situation and Development Possibilities of Organic Viticulture in Turkey", Murat Akkurt, Ümmügülsüm Erdoğan, İrem Mutlum Şenses, (27.09.2017-29.09.2017), I. International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem 2017), 2017

"Organik Meyve ve Sebzelerin Beslenme ve Sağlık Yönünden Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz Yüksel, (21.05.2008-23.05.2008), Türkiye 10. Gıda Kongresi, 2008

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Üzümsü meyvelerin tozlanmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Aşağı Çoruh vadisinde yenilebilir yabani meyve çeşitliliğinin tespiti", Sezai Ercişli, Emine Orhan, Hüseyin Karlıdağ, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Ertürk, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Yukarı Çoruh Vadisinde üzümsü meyve yetiştiriciliğinin önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Ertürk (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Gobdin üretimi ve bu ürünün bazı mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri üzerine bir araştırma", Ümmügülsüm Erdoğan, Arzu Kavaz Yüksel, Hilal Yıldız, Engin Gündoğdu, (15.04.2010-17.04.2010), . I. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2010

"Medical and Aromatic Plants which are the Source of Honey Produced in Çoruh Valley", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Organik Tarım", Atatürk Üniversitesi, Ders Kitabı

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) veBirliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Iç Denetim/Kontrol sistemi (IDKS) Kayıtları, Gündüz Ofset Matbaacılık, Vecihi AKSAKAL Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 95-108, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Çakmakçı Ramazan, Ders Kitabı

"Organik Arıcılık", Organik Meyve Sebze Üretiminde Balarılarının Önemi, Gündüz Ofset Matbaacılık, Vecihi Aksakal, 978-605-7563-02-6, 69-76, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Bitkisel üretim İçin Organik Sistem Planı (OSP) ve Bazı Kayıt Tutma Tablo Form ve Çizelgeleri, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi Aksakal, 978-605-4361-78-6, 26-36, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması (OSP) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", İç Denetim/Kontrol sistemi (İDKS) Kayıtları, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL, 978-605-4361-78-6, 95-109, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Sera Yapım Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Bitkisel Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler", Önlisans, Türkçe, 4

"Bahçe Bitkileri", Lisans, Türkçe, 3

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel Meyvecilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Budama Tekniği ve Terbiye Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Meyvelerde Hasat Sonrası Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Sera Sulama Yöntemi", Önlisans, Türkçe, 2

"Bahçe Bitkileri Mekanizasyonu", Önlisans, Türkçe, 2

"Meyve Sebze İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Bahçe Bitkilerinin Biyolojik ve Fizyolojik Esasları", Önlisans, Türkçe, 2

"Gübreler ve Gübreleme", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Organik Gıda Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bahçe Bitkilerinin Muhafazası ve Paz. Hazırlanması", Önlisans, Türkçe, 2

"Subtropik İklim Meyve Türleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Yöntemlerle Üretimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Seracılık Uygulaması", Önlisans, Türkçe, 5

"Bitkisel Yağ Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Organik Gıda Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Organik Tarımın Genel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mezuniyet Çalışması", Lisans, Türkçe, 2

"Fidanlık Tekniği", Önlisans, Türkçe, 4

"Gıda Pazarlama", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Pazarlama", Lisans, Türkçe, 1

"Bitkisel Yağ Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Seralarda Otomasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Organik Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bağcılık", Lisans, Türkçe, 3

"Meyve ve Sebzelerin Döllenmesi Biyolojisi", Doktora, Türkçe, 3

"Tohumluk", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Ürünlerin İşlemesi ve Muhafazası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mezuniyet Çalışması ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Aşı Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Ürünlerin Pazarlanması", Önlisans, Türkçe, 2

"Organik Ürünlerin Ambalajlanması ve Muhafazası", Doktora, Türkçe, 3

"Topraksız Kültür", Önlisans, Türkçe, 4

"Üzümsü Meyveler", Önlisans, Türkçe, 2

"Çevre Koruma", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Mühendisliği Malzeme Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Ağaçlandırma", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Tarım ve Gıda", Lisans, Türkçe, 2

"Meyvelerde Hasat Sonrası Teknoloji", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Tarımsal Mekanizasyon", Önlisans, Türkçe, 4

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği", Lisans, Türkçe, 3

"Fide ve Fidan Üretimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Organik Ürünlerin İşleme Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Fide Fidan Üretimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Vitaminler ve Mineraller", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bahçe Bit. Hast.ve Zar. Müc.yön.", Önlisans, Türkçe, 4

"Organik Bitkisel Üretimin Genel Prensipleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Organik Bitkisel Üretimin Genel Prensipler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Lisans, Türkçe, 3

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkanı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Senato Üyeliği"

"Yüksekokul Sanayi Koordinatörü"

"Rektör Danışmanı"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkez Müdürlüğü Koruma ve Güzelleştirme Derneği", Üye

"Bahçe Bitkileri Derneği", Üye

"Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Döküman Birimleri", Üye

"Aydıntepe Turizmine Kadın Eli", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 17.08.2018-17.08.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"Sürdürülebilir Yerel Marka İspir Kuru Fasulyesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.06.2011-01.06.2012, 192580 TÜRK LİRASI

"Tortum Erzurum da Yetiştirilen Mahalli Elma Çeşitlerinin Fenolojik Biyolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Çilekte bazı Rhizobakterlerin verim ve verim unsurlarına etkisi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetiştirilen Dutların Morus spp Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Rural Development Challenges in The EU and Turkey", Proje Koordinatör Yrd., , Avrupa Birliği, Tamamlandı, 318000 AVRO

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 9.997, 00 TÜRK LİRASI

"Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut Morus nigra L ve Mordut Morus rubra L Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, -tübitak 1001, Tamamlandı, 01.06.2006-01.12.2008, 66972 TÜRK LİRASI

"Çoruh Havzası Florasında Yaygın Uçucu Yağ Zengini Bazı Tıbbi ve Baharat Bitkilerinin Kültüre Alınması Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000, 00 TÜRK LİRASI

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinden Erzurum Seçilen Dut Morus spp Tiplerinin Çoğaltılması ve Dut Seleksiyon Bahçesinin Kurulması", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU DA YETİŞEN DUTLARIN SELEKSİYONU VE SEÇİLEN TİPLERİN MUHAFAZASI", Uzman, Bayburt Üniversitesi, -tübitak 1001, Tamamlandı, 01.02.2002-01.12.2004, 16000 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDE YETİŞEN YABANİ MEYVE TÜRLERİNİN TESPİTİ, MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( BAP 2017/01-69001-05)", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6000 TÜRK LİRASI

"Doğu Karadeniz Geçit Bölgesinde Rubus Türlerinin Kültürü Kimyasal Kompozisyonu Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Dutların Morus spp Bazı Fenolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"GOJİ BERRY MEYVESİNİN BİLEŞİMİNİN VE PESTİL ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.06.2018-07.03.2019, 6319 TÜRK LİRASI

"İspir Ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Ve Ballı Bitkilerin Tespiti Morfolojik Ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"GELENEKSEL DOKUMALARA AKADEMİK DOKUNUŞ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 20.12.2017-20.12.2018, 16758 TÜRK LİRASI

"HÜNNAP MEYVESİNDEN PESTİL ÜRETİMİ VE ÜRÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 20.02.2018-20.08.2018, 4999 TÜRK LİRASI

"AYDINTEPE TURİZMİNE KADIN ELİ ’BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VE AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞI", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 17.09.2018-17.09.2019, 342000 TÜRK LİRASI

"İspir Şartlarında Çileklerde Uygun Dikim Zamanları ve Çeşitlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Profesör, Bayburt Üniversitesi, -tübitak 1002, Tamamlandı, 01.04.2001-01.12.2003, 5000 TÜRK LİRASI

"Dut Fidanı Üretimi ve Dağıtımı", Proje Koordinatörü, , Diğer, Tamamlandı, 10000 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000 TÜRK LİRASI

"İspir ve Pazaryolu İlçeleri ile bağlı köylerde doğal olarak yetişen tıbbi ve ballı bitkiler ile bu bölgelerde üretilen balların polen kompozisyonunun araştırılması", Proje Koordinatörü, , Bap, Tamamlandı

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi Development of Organic Farming Practice", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.06.2018-07.11.2019, 800, 098 TÜRK LİRASI

"Quince A ayva klonu üzerine aşılı bazı armut çeşitlerinin Yukarı Çoruh Havzası Koşullarına adaptasyonu", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"RADYO FREKANSLARININ BAL ARISI Apis mellifera L KOLONİLERİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63149 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000 TÜRK LİRASI

"Farklı su stresi seviyelerinde çilekte bazı gelişim öğeleri üzerine bitki gelişmesini etkileyen bakteri uygulamalarının etkileri", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2011-01.06.2012, 5000 TÜRK LİRASI

"Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi ve Bölge Ballarının Palinolojik Analizi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2011-01.06.2012, 30000 TÜRK LİRASI

"Bitki Gelişimini Teşvik Eden Mikrobiyal Gübrelerin Çileklerde Verim ve Gelişme Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans, Ayşegül Yavuz

"Farklı Kurutma Yöntemlerinin Hünnap (zizyphus Jujuba Mill.) Pestilinin Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans, Esra Karaca

"Goji Berry Pestili Üretiminde Farklı Formülasyon ve Pişirme Süresinin Ürünün Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi", Yüksek Lisans, Rabia Talay

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 - 2016 Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doçent Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2004 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1999 - 2004 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1997 - 2003 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri (dr), Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1993 - 1997 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1989 - 1993 Lisans Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi